Πολιτική Επιστροφών

 

Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί: (α) αναντιστοιχία μεταξύ της Παραγγελίας και των προϊόντων που παραδίδονται ή (β) ότι η ποιότητα των παραδιδόμενων προϊόντων δεν ανταποκρίνεται στην ποιότητα των προϊόντων της «GUSTO PERFETTO Ε.Ε.» και του http://www.casadecafe.gr/ , ο Καταναλωτής έχει το δικαίωμα να ζητήσει ισόποση αποζημίωση σε είδος (ενδεικτικά, αντικατάσταση ειδών ή δωρεάν παροχή σε επόμενη παραγγελία).

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, εφόσον πρόκειται για παράδοση Παραγγελίας σε σημείο επιλογής του Καταναλωτή (Delivery) ο Καταναλωτής θα πρέπει να επικοινωνήσει εντός τριάντα (30) λεπτών από την παραλαβή της παραγγελίας είτε με e-mail στη διεύθυνση info@casadecafe.gr. είτε τηλεφωνικά στο. 211 1822 574 ή το 211 1822575  και να γνωστοποιήσει το περιστατικό και προκειμένου για την επιβεβαίωση του περιστατικού και τους επιμέρους όρους της αποζημίωσης σε είδος.

 Αντίστοιχα, εφόσον πρόκειται για παραλαβή της Παραγγελίας από το φυσικό μας κατάστημα (Take Away) ο Καταναλωτής θα πρέπει να ενημερώσει τον υπεύθυνο του Καταστήματος κατά την παραλαβή της Παραγγελίας και για τους επιμέρους όρους της αποζημίωσης σε είδος.

 

Πολιτική Ακυρώσεων Παραγγελίας

 

Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί: (α) αναντιστοιχία μεταξύ της Παραγγελίας και των προϊόντων που παραδίδονται ή (β) ότι η ποιότητα των παραδιδόμενων προϊόντων δεν ανταποκρίνεται στην ποιότητα των προϊόντων της «GUSTO PERFETTO Ε.Ε.» και του http://www.casadecafe.gr/ , ο Καταναλωτής έχει το δικαίωμα να ζητήσει ισόποση αποζημίωση σε είδος (ενδεικτικά, αντικατάσταση ειδών ή δωρεάν παροχή σε επόμενη παραγγελία).

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, εφόσον πρόκειται για παράδοση Παραγγελίας σε σημείο επιλογής του Καταναλωτή (Delivery) ο Καταναλωτής θα πρέπει να επικοινωνήσει εντός τριάντα (30) λεπτών από την παραλαβή της παραγγελίας είτε με e-mail στη διεύθυνση info@casadecafe.gr. είτε τηλεφωνικά στο. 211 1822 574 ή το 211 1822575  και να γνωστοποιήσει το περιστατικό και προκειμένου για την επιβεβαίωση του περιστατικού και τους επιμέρους όρους της αποζημίωσης σε είδος.

 Αντίστοιχα, εφόσον πρόκειται για παραλαβή της Παραγγελίας από το φυσικό μας κατάστημα (Take Away) ο Καταναλωτής θα πρέπει να ενημερώσει τον υπεύθυνο του Καταστήματος κατά την παραλαβή της Παραγγελίας και για τους επιμέρους όρους της αποζημίωσης σε είδος.